fotogalerie

Úvod

Kdo jsme:

Speciální škola zřizovaná dle § 16 odst. 9 školského zákona pro výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením nebo žáků s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem postižení (obvykle tělesným či smyslovým).

Poskytujeme výchovně vzdělávací služby v těchto školách a školských zařízeních:
 • základní škola
 • střední škola
 • školní družina
 • školní klub


Pro koho tu jsme:

Pro všechny děti s mentálním postižením, které z nějakého důvodu nemohou navštěvovat běžnou základní či střední školu.


Vize školy:

V rámci teplického regionu chceme nabízet kvalitní výchovně vzdělávací služby pro žáky a studenty s lehkým až těžkým mentálním znevýhodnění nejčastěji v kombinaci s dalším postižením, zpravidla tělesným či smyslovým.
Naší snahou je vytvářet předpoklady a možnosti pro co nejširší uplatnění našich žáků ve společnosti. Chtěli bychom být školou do které chodí žáci, rodiče i zaměstnanci rádi, je otevřená vůči rodičům, okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům.


O vaše děti se postará profesionální tým odborníků složený z těchto profesí:

 • učitelé - speciální pedagogové
 • asistenti pedagoga
 • vychovatelé


Co nabízíme:

 • jsme otevřenou a vstřícnou školou vůči rodině, s níž se snažíme úzce spolupracovat, 
 • poskytujeme pestrou paletu činností (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, výlety, tábory, rekreační aktivity apod.), které pomáhají při socializaci dítěte do společnosti,
 • zkušený tým aktivních, tvořivých a kvalifikovaných pedagogických pracovníků,
 • speciálně pedagogickou diagnostiku a rediagnostiku,
 • spolupráci s odbornými pracovišti a odborníky - SPC, PPP, kliničtí psychologové, psychiatři, lékaři, sociální pracovníci,
 • komplexní pomoc při přípravě na další životní etapy další studium, zaměstnání, využití sociálních služeb,
 • úzkou návaznost na naši mateřskou společnost Arkadii, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, která provozuje chráněné a rehabilitační dílny, denní stacionáře a další sociální služby,
 • individuální přístup,
 • příjemné a podnětné prostředí,
 • nižší počet žáků ve třídě (cca. do 10 žáků), s kterými vždy pracuje vyučující a asistent pedagoga,
 • moderně zařízené učebny s počítačem v každé třídě, s připojením na internet a vnitřní síť,
 • dopravní služby (svoz žáků do a ze školy),
 • bezbariérový přístup,
 • stravování (svačina a oběd),
 • vlastní dětské hřiště,
 • sportovní vybavení kola, lyže, kolečkové brusle apod.,
 • bezplatné poskytnutí učebnici a sešitů.


Cílem naší práce je:

Spokojený mladý člověk s co největší mírou samostatnosti a soběstačnosti vzhledem k svému postižení, který najde uplatnění na pracovním trhu, případně najde adekvátní sociální službu a prožije v rámci svých možností kvalitní život (rodinný, pracovní i občanský).


Od rodičů a zákonných zástupců očekáváme:

 • vstřícnost a spolupráci, kterou se vám budeme snažit nabídnou i my
 • poskytování informací o zdravotním, psychickém i sociálním stavu dítěte


Poznámka:

Rodičům jejichž dětem  přes všechnu snahu nebudeme moci poskytnout náležitou výchovně vzdělávací péči,  se pokusíme pomoci s nalezením jiného vhodného zařízení.

84.jpg

151.jpg

90.jpg

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím