fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“
Kdo jsme: > Naše škola

Základní údaje o škole

Název právnické osoby, sídlo:                        
Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.
U Nových lázní 1286/9, 415 01  Teplice
 
Právní forma:

obecně prospěšná společnost
 
IČ:      
25 048 791
 
Identifikátor právnické osoby:                                  
600 023 737
          
Zakladatel školy:
Arkadie, o.p.s.

Datum zařazení do sítě:                  
25.7.1996

6.jpg

Statutární zástupce:
Mgr. Ivan Růžička - ředitel o.p.s.
tel. 417 577 774, mob. 724 707 952
mail: ruzicka(zavináč)arkadie.cz

Pracoviště školy:

  • U Nových lázní 9, Teplice (sídlo právnické osoby)   II. stupeň ZŠ, Praktická škola, Školní klub
  • Purkyňova 10, Teplice (odloučené pracoviště) I. stupeň ZŠ, Školní družina

1.    Kdo jsme:

Speciální škola zřizovaná dle § 16 odst. 9 školského zákona pro výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením nebo žáků s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem postižení (obvykle tělesným či smyslovým).

Poskytujeme výchovně vzdělávací služby v těchto školách a školských zařízeních:

-    Základní škola
-    Střední škola
-    Školní družina
-    Školní klub

2.    Pro koho tu jsme:

Pro všechny děti s mentálním postižením, které z nějakého důvodu nemohou navštěvovat běžnou základní či střední školu.

3.    O vaše děti se postará profesionální tým odborníků složený z těchto profesí:

-    Učitelé - speciální pedagogové
-    Asistenti pedagoga
-    Vychovatelé

4.   Co nabízíme:

-    Snažíme se být otevřenou a vstřícnou školou vůči rodině, s níž se snažíme úzce spolupracovat 
-    Poskytujeme pestrou paletu činností (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, výlety, tábory, rekreační aktivity apod.), které pomáhají při socializaci dítěte do společnosti
-    Zkušený tým aktivních, tvořivých a kvalifikovaných pedagogických pracovníků
-    Speciálně pedagogickou diagnostiku a rediagnostiku
-    Spolupráci s odbornými pracovišti a odborníky - SPC, PPP, kliničtí psychologové, psychiatři, lékaři, sociální pracovníci
-    Komplexní pomoc při přípravě na další životní etapy další studium, zaměstnání, využití sociálních služeb
-    Úzkou návaznost na naši mateřskou společnost Arkadii, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, která provozuje chráněné a rehabilitační dílny, denní stacionáře a další sociální služby
-    Individuální přístup
-    Příjemné a podnětné prostředí
-    Nižší počet žáků ve třídě (cca. do 10 žáků), s kterými vždy pracuje vyučující a asistent pedagoga
-    Moderně zařízené učebny s počítačem v každé třídě, s připojením na internet a vnitřní síť
-    Dopravní služby (svoz dětí do a ze školy)
-    Bezbariérový přístup
-    Stravování (svačina a oběd)
-    Vlastní dětské hřiště
-    Sportovní vybavení kola, lyže, kolečkové brusle apod.
-    Učebnice a sešity zdarma

5.   Cílem naší práce je:
Spokojený mladý člověk s co největší mírou samostatnosti a soběstačnosti vzhledem k svému postižení, který najde uplatnění na pracovním trhu, případně najde adekvátní sociální službu a prožije v rámci svých možností kvalitní život (rodinný, pracovní i občanský).

6.  Od rodičů a zákonných zástupců očekáváme:
-    Vstřícnost a spolupráci, kterou se vám budeme snažit nabídnou i my
-    Poskytování informací o zdravotním, psychickém i sociálním stavu dítěte

Poznámka:

Rodičům jejichž dětem  přes všechnu snahu nebudeme moci poskytnout náležitou výchovně vzdělávací péči,  se pokusíme najít jiné vhodné zařízení.

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995