fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“
Kdo jsme: > Naše škola > Školné a stravné

Školné a stravné

Školné

Měsíční školné na naší škole činí 600 Kč; tj. 6000 Kč za školní rok, bez ohledu na typ školy.

Ve výjimečných případech lze školné dočasně snížit na částku 200 Kč měsíčně. Výjimečnými případy se rozumí nenadálé finanční komplikace rodiny žáka, které neumožňují hradit školné v plné výši. 
O tuto výjimku lze požádat na základě podání žádosti prostřednictvím formuláře, který je k dispozici v sekci Dokumenty. Vyplněnou žádost je možné doručit osobně, elektronicky nebo klasickou poštovní zásilkou. Následně je žádost postoupena řediteli a správní radě o.p.s., kde bude projednána na nejbližším zasedání rady. Po případném schválení žádosti dochází ke snížení účtované částky nejdéle však na dobu do konce daného školního roku. Při přetrvávajících finančních potížích je nutné opakovat postup s podáním výše uvedené žádosti.

V případě dlouhodobé absence žáka z důvodů zdravotních nebo z důvodu dlouhodobého pobytu v lázních apod. je možné žádat o prominutí školného. Podmínkou je absence trvající celý daný měsíc. Formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty. Vyplněný jej zašlete poštou, elektronicky nebo doručte osobně do školy.

Školné je účtováno zpětně za daný kalendářní měsíc. Předpis platby je zasílán elektronicky mailem nebo poštou. Platit je možné prostřednictvím bankovního převodu, složenkou nebo v hotovosti do pokladny na adrese U Nových lázní 1286/9, Teplice.


Na snížení nebo prominutí školného není právní nárok.


Stravné

Škola zajišťuje obědy pro žáky prostřednictvím externích jídelen na základě smluvního vztahu. Částka za stravu je žákům vyúčtována na přehledu společně s platbou za školné zpětně za daný kalendářní měsíc. V případě prodlení s úhradou za školné a stravné jsme nuceni přerušit konkrétnímu žákovi poskytnutí zprostředkování oběda.


Kontaktní osoba pro vyúčtování poplatků:
Jitka Štokrová
mail: stokrova(a)zsarkadie.cz
tel. 417 577 774

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995