fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“
Kdo jsme: > Naše škola > Naše služby

Naše služby


Co nabízíme:

 • otevřenou a vstřícnou školu vůči rodině, s níž se snažíme úzce spolupracovat; 
 • poskytujeme pestrou paletu činností (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, výlety, tábory, rekreační aktivity apod.), které pomáhají při socializaci dítěte do společnosti;
 • zkušený tým aktivních, tvořivých a kvalifikovaných pedagogických pracovníků;
 • speciálně pedagogickou diagnostiku a rediagnostiku;
 • spolupráci s odbornými pracovišti a odborníky - SPC, PPP, kliničtí psychologové, psychiatři, lékaři, sociální pracovníci;
 • komplexní pomoc při přípravě na další životní etapy další studium, zaměstnání, využití sociálních služeb;
 • úzkou návaznost na naši mateřskou společnost Arkadii, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, která provozuje chráněné a rehabilitační dílny, denní stacionáře a další sociální služby;
 • individuální přístup;
 • příjemné a podnětné prostředí;
 • nižší počet žáků ve třídě (cca. do 10 žáků), s kterými vždy pracuje vyučující a asistent pedagoga;
 • moderně zařízené učebny s počítačem v každé třídě, s připojením na internet a intranet;
 • dopravní služby (svoz žáků do a ze školy);
 • bezbariérový přístup;
 • zprostředkování stravování (obědy);
 • vlastní dětské a sportovní víceúčelové hřiště;
 • sportovní vybavení - kola, lyže, kolečkové brusle apod.;
 • bezplatné poskytnutí učebnic a sešitů.


Od rodičů a zákonných zástupců očekáváme:

 • vstřícnost a spolupráci, kterou se vám budeme snažit nabídnout i my;
 • poskytování informací o zdravotním, psychickém i sociálním stavu dítěte.


Poznámka:

Rodičům jejichž dětem  přes všechnu snahu nebudeme moci poskytnout náležitou výchovně vzdělávací péči,  se pokusíme pomoci s nalezením jiného vhodného zařízení.

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995