fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“
Kdo jsme: > Naše škola > Základní škola

Základní škola

Naše škola poskytuje plnění povinné školní docházky v těchto typech škol:


Základní škola
 poskytuje plnění povinné školní docházky a je určena žákům uvedených v § 16 odst. 9 zejména s lehkých mentálním postižením či souběhem vad, kteří plní minimální výstupy uvedené v RVP ZV.

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro Základní školu speciální "Učíme pro život" č. j. 71/2017 zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola.


Základní škola speciální
 poskytuje plnění povinné školní docházky a je určena zejména žákům se středně těžkým až těžkým mentálním znevýhodněním často v kombinaci s dalším znevýhodněním (nejčastěji tělesným či smyslovým).

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro Základní školu speciální "Učíme se životem" č. j. 252/2010 zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.

Cílem je získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k orientaci v okolním světě, dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se dle vlastních možností do rodinného, společenského a pracovního života.


Pracoviště, kde poskytujeme základní vzdělání:

Purkyňova 10/2004, Teplice:

1. stupeň ZŠ - třídy základní školy s minimálními výstupy, základní školy speciální a školní družina

U Nových lázní 1286/9, Teplice:

2. stupeň ZŠ - třídy základní školy, základní školy speciální a školní klub

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995