fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“
Kdo jsme: > Naše škola > Projekty

Projekty

V současnosti je naše škola zapojena do těchto programů a projektů:


Ovoce a mléko do škol - celoroční projekt

1x týdně ovoce zdarma pro žáky ZŠ - SZIF projekt Evropské unie.


Společně se rozvíjíme 3 - REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021587

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Více podrobností o programu OP VVV naleznete zde. Tento program naše škola úspěšně dokončila k 31. 8. 2023


Operační program Jan Amos Komenský

Na základě řízení žádosti ze dne 14. 4. 2023 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace v rámci tohoto programu. Program je rozložen do časového horizontu od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.


Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Cílem tranzitního programu je usnadnit přechod mezi školním a pracovním prostředím žákům/studentům se SVP. Tito žáci si přejí po ukončení školy najít práci v běžném zaměstnání na otevřeném trhu práce. Prostřednictvím tranzitního programu si mohou žáci/studenti už během studia vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální a pracovní dovednosti a po ukončení školy být připraveni na přijetí do pracovního poměru.


Výzva MŠMT - oblast B - podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami

Na základě žádosti č. 0115/DIGI/2023 se naše škola zapojila do dotačního programu. Cílem této účelové dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.


Publicita a partneři projektů:

328.jpg

347.jpg

327.png

77.jpg

79.jpg

78.jpg

75.jpg

76.jpg

80.jpg

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995