fotogalerie
„Samostatností ke svobodě.“
Kdo jsme: > Naše škola > Historie školy

Historie školy

Na počátku Arkadie byla škola. Tedy snaha několika matek dětí s kombinovaným postižením zajistit jejich dětem speciální vzdělání v dosahu bydliště. Prvním projektem nově vzniklého občanského sdružení Arkadie bylo založení soukromé speciální školy. 

Dne 2. září 1991 zahajovala Arkadie za účasti Olgy Havlové provoz speciální školy pro žáky s více vadami ve vile, kterou opustila zaniklá podniková mateřská škola (nynější odloučené pracoviště školy Purkyňova 10). Dětí bylo jen několik, ale nově vzniklá příležitost se rychle rozkřikla a na konci školního roku už dostávalo vysvědčení (pro většinu první) 16 dětí. Většina těchto dětí je dnes dospělými klienty stacionářů nebo pracovníky chráněných dílen. 

Na podzim roku 1995 se již slavnostně otevírala další, nákladem téměř 5 mil. Kč zrekonstruovaná, budova, v teplické lázeňské čtvrti Šanov (dnešní sídlo školy U Nových lázní 1286/9). V té už našla své prostory také SŠ škola praktická. 

V roce 1999 se stala škola samostatnou právnickou osobou a v souladu s měnící se legislativou změnila právní formu. 

V průběhu let rostl postupně počet žáků, vzdělávacích programů i členů pracovního kolektivu. Z potřeby žáků školy a jejich rodin vznikaly další služby občanského sdružení, které jim byly poskytovány vedle vzdělávání nebo na ně navazovaly.

107.jpg

106.jpg

105.jpg

SPOLUPRACUJEME

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
e-mail: info(at)zsarkadie.cz


Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)

Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995