fotogalerie
Úvod > Naše škola > Filozofie a vize školy

Filozofie a vize školy

Vize školy je v rámci teplického regionu nabízet kvalitní výchovně vzdělávací služby pro žáky a studenty s lehkým až těžkým mentálním znevýhodněním nejčastěji v kombinaci s dalším postižením, zpravidla tělesným či smyslovým.

Naší snahou je vytvářet podmínky a možnosti pro co nejširší uplatnění našich žáků ve společnosti. Chtěli bychom být školou, do které chodí žáci, rodiče i zaměstnanci rádi. Zůstáváme otevřeni jak rodičům, tak okolní komunitě a nebráníme se novým myšlenkám a přístupům.


Filozofie školy vychází zejména z těchto principů: 

 • princip partnerství  = vstřícnost školy vůči rodině, žákům, komunitě a společnosti
 • princip otevřenosti = vůči novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům
 • princip integrace = co nejširšího začlenění žáků školy do společnosti
 • princip dosažitelnosti = bezbariérový přístup a svoz dětí do a ze školy, nízké školné
 • princip praktičností = přípravy na další životní etapy
 • princip podnětnosti = podnětné prostředí a metody práce
 • princip individualizace = individuální přístup s cílem podpořit osobnost a  samostatnost žáků
 • princip aktivizace a socializace = nabízet pestrou paletu činností (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, výlety, tábory, rekreační aktivity apod.), které mají pomáhat při socializaci dítěte do společnosti
 • princip angažovanosti = aktivní a tvořivý přístup pedagogických pracovníků
 • princip odbornosti = kvalifikovaný tým zaměstnanců a  úzká spolupráce s odborníky a odbornými pracovišti 
 • princip návaznosti = úzká návaznost na naši mateřskou společnost Arkadii, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, která provozuje chráněné a rehabilitační dílny, denní stacionáře a další sociální služby 
 • princip rozvoje a rehabilitace = poskytování možností seberozvoje a odborných terapií
Cílem naší školy je absolvent, který bude spokojeným mladým člověkem s co největší mírou samostatnosti a soběstačnosti vzhledem ke svému znevýhodnění, najde uplatnění na pracovním trhu nebo adekvátní sociální službu a prožije kvalitní život (rodinný, pracovní, občanský).

SPOLUPRACUJEME
< >

5.png

Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice
tel.: 417 577 774
tel.: 417 570 827
archa@arkadie.cz

Odloučené pracoviště (1. stupeň ZŠ)
Purkyňova 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 995
valy@arkadie.cz

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím